واترجت آب گرم فشار قوی برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن سطوح بزرگ

تمیز کردن فشرده و دقیق با واترجت آب گرم فشار قوی امکان دستیابی به سطح بالایی از بهداشت را فراهم می کند.
می توان از آنها برای نظافت مکانهایی که دستیابی به آنها دشوار است مانند شکافها و ترک ها استفاده کرد.
این دستگاه ها به ویژه هنگام تمیز کردن و ضد عفونی کردن سطوح وسیعی مانند سقف، دیوارها و کف بسیار مفید هستند و می توانند به طور موثری با میکروب ها، باکتری ها و ویروس ها مقابله کنند.

واترجت فشارقوی

واترجت آب گرم فشار قوی

استفاده از واترجت های آب گرم فشار قوی در مقایسه با مدلهای آب سرد، خصوصاً به دلیل سریعتر خشک شدن سطوح، نظافت را تا ۴۰ درصد سرعت می بخشد. علاوه بر نتایج بهتر و زمان تمیز کردن و خشک شدن سریعتر، می توان کاهش قابل توجهی از میکروب ها را در هنگام استفاده از پاک کننده های فشار بالا با آب گرم و دمای آب حداقل ۸۵ درجه سانتیگراد به دست آورد. با کمک مرحله بخار حتی می توان در دمای حداکثر ۱۵۵ درجه سانتی گراد نظافت را انجام داد.

بسته به منطقه مورد استفاده، به کارواش های فشار قوی نیاز است که بتوان فشار و مقدار آب را در خروجی تنظیم کرد.

ضدعفونی با بخارشوی

گرما یک عامل کلیدی برای نظافت بهتر

استفاده از مواد شوینده و ضد عفونی کننده نقش مهمی در فرایندهای نظافت دارد. آنچه بسیاری نمی دانند این است که آب گرم و بخار نیز سهم قابل توجهی دارند و بنابراین می توانند به مبارزه با میکروب ها، باکتری ها و ویروس ها نیز کمک کنند.

تحقیقی صورت گرفته توسط اداره کشاورزی ایالت تورینگین نشان می دهد که دمای آب تأثیر عمده ای در کاهش میکروب ها و باکتری ها دارد. در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد تعداد باکتری ها تا ۹۰٪ کاهش یافته است. در مرحله بخار (۱۵۵ درجه سانتیگراد) می توان تقریباً تمام میکروب ها را از بین برد.

پس از تمیز کردن با فشار بالا

پس از تمیزکاری دقیق با کارواش های فشار بالا، یک مرحله ضدعفونی روند نظافت را خاتمه می دهد. به دستورالعمل های ضد عفونی با کارواش ها مراجعه کنید: بشویید، تمیز کنید، اجازه دهید سطح خشک شود و در نهایت ضد عفونی کنید.

برای از بین بردن آلودگی و آب باقیمانده، جاروبرقی آب و خاک می تواند به طور موثری از کار واترجت فشار قوی پشتیبانی کند.

واترجت آب گرم

استفاده از مواد پاک کننده برای قطع زنجیره های عفونت

هنگام تمیز کردن با واترجت آب گرم فشار قوی، باید مواد تمیز کننده مناسبی نیز استفاده کنید تا زنجیره های عفونت قطع شود و تمام بقایای آلودگی پاک شود.

یک مزیت کف تمیز کننده: به سطوح می چسبد و باعث افزایش زمان و اثر نظافت می شود.