نکات

حداکثر دمای ورودی آب باید ۴۰ یا ۶۰ درجه سانتی‌گراد با توجه به ویژگی دستگاه باشد.

بعضی از این کارواش‌ها مخزن جدا برای مواد شوینده دارند و بعضی قابلیت مکش مواد شوینده با شلنگ را دارند.

همه کارواش‌ها را می‌توان به انواع شلنگ و تفنگی وصل کرد.

هرگز از دستگاه بدون وجود جریان آب استفاده نکنید.

بعد از خاموش کردن دستگاه ماشه را فشار دهید تا آب باقیمانده در دستگاه کاملا تخلیه شود.

حتما هنگام کار با دستگاه از لباس‌ها و تجهیزات ایمنی مانند عینک، دستکش، گوش گیر،چکمه استفاده کنید.

هرگز آب را به طور مستقیم روی افراد، حیوانات و حتی بدنه خود دستگاه نشانه نگیرید.

برای شستشوی سطوح بهتر است نازل را با زاویه ۴۵ درجه روی سطح مورد نظر بگیرید.

هرگز آب را روی پریز برق نپاشید.

دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.