نکات

در قدم اول روی سطح مورد نظر را تمیز کرده و زباله های ریز و درشت و گرد و غبار را از روی آن جمع کنید.

بعد از استفاده مخزن آب کثیف را تخلیه و با آب تمیز پر می کنیم سپس حالت پاشش دستگاه را فعال می کنیم تا داخل لوله ها و خرطومی دستگاه تمیز شود.

بهتر است مخزن مواد شوینده را با قرص یا مایع مخصوص فرش و مبل شوی کارچر پر کنید یا می توانید از شامپو فرش های موجود در بازار هم استفاده کنید.

برای شستشوی سطوح مختلف یا گوشه ها از سری های مخصوص استفاده کنید.