نکات

در قدم اول روی سطح مورد نظر را تمیز کرده و زباله‌های ریز و درشت و گرد و غبار را از روی آن جمع کنید.

برای پاشش مداوم آب دست خود را روی ماشه قفل شونده نگهدارید.

بعد از استفاده مخزن آب کثیف را تخلیه و با آب تمیز پر می‌کنیم سپس حالت پاشش دستگاه را فعال می‌کنیم تا داخل لوله‌ها و خرطومی دستگاه تمیز شود.