نکات

در قدم اول روی سطح مورد نظر را تمیز کرده و زباله های ریز و درشت و گرد و غبار را از روی آن جمع کنید.

برای پاشش مداوم آب دست خود را روی ماشه قفل شونده نگهدارید.

بعد از استفاده مخزن آب کثیف را تخلیه و با آب تمیز پر می کنیم سپس حالت پاشش دستگاه را فعال می کنیم تا داخل لوله ها و خرطومی دستگاه تمیز شود.