نکات

هرچند وقت یکبار فیلتر و غلتک دستگاه را تمیز کنید تا قدرت دستگاه کاهش نیابد.

برس‌های سوییپر به راحتی قابل نصب است و به هیچ ابزار خاصی نیاز ندارد.

کار با دستگاه سوییپر بسیار آسان است و نیاز به مهارت خاصی برای یادگیری ندارد.

بعد از اتمام کار با فشردن دکمه تخلیه، مخزن دستگاه به راحتی و سرعت تخلیه می‌گردد.