نکات

قبل از شروع نظافت با دستگاه زمین‌شوی زباله‌های ریز و درشت را از روی زمین جمع‌آوری کنید.

قبل از استفاده از دستگاه زمین‌شوی برس را در داخل محفظه شستشو قرار داده تا مرطوب شده و سطوح را بهتر نظافت کند.

بعد از اتمام استفاده از دستگاه زمین‌شوی برس را در داخل محفظه شستشو قرار می‌دهیم محفظه را با آب پر می‌کنیم و اچازه می‌دهیم چند دقیقه آنجا بماند تا تمیز شود.

بعد از اتمام کار مخزن آب کثیف را به طور کامل تخلیه نموده و اجازه دهید خشک شود.