نکات

قبل از شروع نظافت با دستگاه زمین شوی زباله های ریز و درشت را از روی زمین جمع آوری کنید.

قبل از استفاده از دستگاه زمین شوی برس را در داخل محفظه شستشو قرار داده تا مرطوب شده و سطوح را بهتر نظافت کند.

بعد از اتمام استفاده از دستگاه زمین شوی برس را در داخل محفظه شستشو قرار می دهیم محفظه را با آب پر می کنیم و اچازه می دهیم چند دقیقه آنجا بماند تا تمیز شود.

بعد از اتمام کار مخزن آب کثیف را به طور کامل تخلیه نموده و اجازه دهید خشک شود.