نکات

اگر جاروبرقی قابلیت مکش آب را نداشته باشد به هیچ عنوان آب و مایعات را با آن مکش نکنید چرا که باعث آسیب جدی به موتور جاروبرقی می‌شود.

قبل از جارو کشیدن زباله‌های درشت و تیز را جمع کنید تا به طور تصادفی وارد لوله و خرطومی نشده و آسیبی به آنها وارد نکند.

برای جلوگیری از کاهش قدرت مکش جاروبرقی یا ترکیدن کیسه دستگاه بهتر است قبل از پر شدن کیسه جاروبرقی آن را تخلیه کنید.

هر چند وقت یکبار فیلترهای جاروبرقی را تمیز یا تعویض کنید تا جاروبرقی کارایی بهتری داشته باشد.

برای هرکدام از سطوح نازل و سری مخصوص آن را نصب و استفاده کنید.