نکات

برای جلوگیری از کاهش قدرت مکش جاروبرقی یا ترکیدن کیسه دستگاه بهتر است قبل از پر شدن کیسه جاروبرقی آن را تخلیه کنید.

در جاروبرقی‌های آب و خاک اگر می‌خواهید فقط مایعات را مکش کند نیازی به نصب کیسه نیست ولی برای مکش خاک بهتر است کیسه جاروبرقی را نصب کنید.

قبل از روشن کردن دستگاه جاروبرقی اشیاء بزرگ و تیز را جمع کنید تا به صورت اتفاقی وارد لوله جاروبرقی نشوند و باعث مسدود شدن لوله جاروبرقی نشوند و به کیسه جاروبرقی آسیب نرسانند.

هر چند وقت یکبار فیلترهای جاروبرقی را تمیز یا تعویض کنید تا جاروبرقی کارایی بهتری داشته باشد.

اگر جاروبرقی از نوع آب و خاک نیست به هیچ عنوان مایعات و آب را با آن مکش نکنید چرا که باعث آسیب جدی به موتور دستگاه می‌شود.

هرچند وقت یکبار لوازم جانبی جاروبرقی که استفاده کرده‌اید را بشویید و تمیز کنید.

هرگز سیم جاروبرقی را بیش از اندازه نکشید این کار بسیار خطرناک است و ممکن است باعث قطع شدن سیم و آتش‌سوزی شود.