نکات

از آب با املاح کمتر در پر کردن مخزن استفاده کنید تا بعد از نظافت رد آب روی سطوح نماند.

هربار بعد از استفاده کردن از دستگاه آب مخزن را به طور کامل خالی کنید و اجازه دهید کاملا خشک شود.

از قرص‌های رسوب‌زدای کارچر برای از بین بردن رسوب مخزن استفاده کنید.

تا حد امکان مواد قابل اشتعال و دستگاه‌های الکترونیکی را با بخارشوی تمیز نکنید.

بعد از هربار استفاده حوله و نازل‌های استفاده شده را کاملا بشویید و تمیز کنید تا برای نظافت دفعه بعد آماده باشند.

نازل یا دسته بخارشوی را با فشار آب تمیز کنید تا تمام آلودگی‌های داخل آن از بین برود و باعث ایجاد رسوب و کاهش قدرت مکش نازل نشوند.