فرش شوی ،زمین شوی کارچر

فرش ، موکت ، صندلی های اداری و صندلی های اتومبیل از مواردی هستند که می توانید به وسیله فرش شوی و زمین شوی های کارچر نظافت کنید . شما به وسیله این دستگاه ها می توانید تمام سطوح پارچه ای را تمیز کنید.این دستگاه ها به وسیله حل کردن آلودگی ها درآب و  ماده شوینده و سپس مکش آن به وسیله موتور قدرتمند خود محیط را نظافت می کنند.