جارو برقی ، بخار شوی ، کارواش،فرش شوی و زمین شوی ،شیشه شوی

محصولات کارچر در زمینه کاربردهای خانگی و نیمه صنعتی  شامل: بخار شوی ، جارو برقی ،کارواش، فرش شوی و شیشه شوی می باشدکه برای مصارف خانگی ویا نیمه صنعتی ساخته شده اند.چه برای محیط داخل خانه ویا خارج خانه کارچر بهترین راه حل را برای از بین بردن آلودگی ها پیشنهاد می کند. محصولات خانگی ما به شکلی طراحی و ساخته شده است که هیچ نیازی به صرف هزینه برای خرید مواد شیمیایی مضر نداشته باشند.