02154091

نمایشگاه ایران پروژه

دومین دوره نمایشگاه ایران پروژه از تاریخ پنجم لغایت هشتم اردیبهشت ماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  برگزار شد.شرکت کارن تجارت تیدا نیز به نمایندگی از شرکت کارچر آلمان در این نمایشگاه شرکت نمود.مقامات ارشد شرکت کارچر آلمان با حضور در غرفه کارن تجارت در مراسم رونمایی تعدادی از محصولات جدید کارچر در ایران شرکت نمودند.در این مراسم از محصولاتی همچون B60/10 c mopvac و BD 50/50 C BP CLASSIC برای اولین بار در ایران رونمایی شده و توسط شرکت کارن تجارت تیدا به شکل رسمی وارد بازار شد.